Το περίπτερο του Πολυτεχνείου

17 Δεκεμβρίου 2016

Detail

Διαστ: 1m × 1.20 m